Czech Manufacture

PŘÍRUČKA PRO Vířivky Idol spas.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Účelem tohoto návodu je zajištění řádného používání a instalace vířivek IDOL SPAS. Jakákoliv změna uvedených postupů může vést ke ztrátě záruky. Přečtěte si, prosím, tento návod, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vířivky a příslušenství. Pokud si nejste jisti, vždy kontaktujte IDOL SPAS.

Vážení partneři. Jsme potěšeni, že jsme s Vámi navázali spolupráci.

V této příručce naleznete základní užitečné informace, které Vám pomohou v prodeji našich vířivek a používání vířivky.

 

Příručka obsahuje tyto části:

1. Umístění vířivky …………………………………………………………………..

2. Technická připravenost pro vířivky…………………………………………

3. Základní informace o údržbě vody …………………………………………

4. Čerpadla……………………………………………………………………………

5. Nadstandardní technologie …………………………………………………

6. Akrylát………………………………………………………………………………

7. Izolace ………………………………………………………………………………

8. Trysky……………………………………………………………………………….

9. Řídicí jednotky …………………………………………………………………..

10. Volitelná výbava ………………………………………………………………

11. Teplota vody a zimní provoz………………………………………………

12. Důležitá upozornění………………………………………………………….

13. Řešení základních problémů………………………………………………

14. Prodej……………………………………………………………………………..

15. Návod na montáž vířivé vany Idol Spas ……………………………….

1. Umístění vířivky Idol spas

České vířivky IDOL SPAS jsou vhodné jak do interiéru, tak do exteriéru. V případě venkovního použití nejen na zahradu zákazníkovi vždy doporučujeme plnou izolaci a termokryt.

V případě servisu je nutné počítat s cca 50-60cm (u zapuštění alespoň 60cm) prostorem navíc z každé strany vířivky, aby měl technik přístup v případě servisu ke všem technologiím. Vířivka v provozu může být samozřejmě u zdi, popřípadě v rohu. Pokud si zákazník přeje, je možné technologii pro lepší a rychlejší přístup umístit pouze dvě strany.

V takovém případě je ale nutná předchozí konzultace a bližší informace o umístění vířivky.

Každopádně nechat stranu s ovládacím panelem vždy přístupnou.

Výhody a nevýhody umístění vířivek interiér/exteriér Interiér

Interér

Např.: Wellness, zimní zahrada

Výhody: Vířivka je chráněná před venkovním vlivem počasí. V létě se v ní nevytváří tolik mikroorganismů, které

kazí vodu a v zimě je méně náročná na vytápění.

Nevýhody: Vlhkost, kterou je nutné v místnosti pravidelně odvětrávat, cákající voda při koupání, s kterou je nutné

počítat, nepřítomnost čerstvého vzduchu, výhledu

Důležité: V místnosti je nutné větrat a myslet na vodu, která se dostane mimo vířivku. Vlhkost může způsobit

Exteriér

Např.: Terasa, zahrada, altán

Výhody: Čerstvý vzduch – koupání více prospívá zdraví, výhled, bezprostřední kontakt s přírodou. Voda ve vířivce se v létě rychleji ohřeje díky teplému vzduchu a slunci – topení budete v tomto období potřebovat jen velmi zřídka.

Nevýhody: Případná stavební připravenost – čas a náklady s tím spojené, vyšší náklady na provoz v zimě, nečistoty ze zahrady, které vyžadují pozornost, aby nezkazily vodu nebo neucpaly filtraci či trysky (tráva, hlína, listí, hmyz, pyl…), vliv počasí (tvorba řas v letním období, nečekaný mráz…)

Důležité: V případě zapuštění je třeba brát ohledy na sklon pozemku, spodní vodu a jiné faktory, které mohou ohrozit stabilitu či bezpečí vířivky.

Zapuštění vířivky do země

Všechny české vířivky IDOL SPAS jsou vhodné k zapuštění. Zapustit se dá částečně, či úplně (po akrylát). Podklad

musí být zpevněný a je třeba počítat se spodní vodou! Nejideálnějším řešením je beton. Jeho tloušťku konzultujte s prodejcem/odborníky.

V případě zapuštění je nutné počítat s cca 60cm prostorem navíc z každé strany vířivky, aby technik měl v případě servisu přístup ke všem technologiím.

Zapuštěné vířivky do země jsou ještě lépe izolované než ty volně stojící. (Neplatí pro zapuštění v terase, kdy prostor okolo vířivky zůstává otevřený.)

Technik potřebuje k případnému servisu dostatek místa

servis spa hot tub jacuzzi

servis spa hot tub jacuzzi inbuilt

2. Technická připravenost pro vířivky Elektřina 380V

Doporučená elektrická připravenost pro zapojení a montáž standardní vířivky IDOL SPAS:

Zjednodušeně: 400V 5C x 4mm, třífázový jistič 20A – 25A charakteristika „C“, nebo „D“. U některých menších vířivých van je po konzultaci s technikem IDOL SPAS možné použít vodič s průřezem žil 2,5mm a jistič 16A charakteristika „C“, nebo „D“. Všechna zařízení ve vířivce jsou jednofázová.

Všechny vířivky vyžadují stálý samostatný okruh IGA s proudovým chráničem In=0,03A, ke kterému nebudou připojena žádná další zařízení! Ponechejte dostatečnou délku vodiče z výstupu k elektrickému systému vířivky, aby vodič mohl být přímo pevně připojen. Pokud nevíte přesnou vzdálenost, nechte vodič na připojení minimálně 5bm dlouhý.

Pokud nelze použít třífázové připojení na 400V, je třeba tento případ z důvodu jištění projednat individuálně s technikem IDOL SPAS. Vířivky mají veškerou technologii jednofázovou a je možné napojit je na dvě fáze, případně i jednu fázi.

 

Elektřina 230V

Pouze vířivky řady Lite 230. Tyto vířivky jsou vybaveny kabelem s běžnou 230V zástrčkou a proudovým chráničem.

Je možné zapojit do běžné jednofázové zásuvky. Vířivka však musí být zapojena na samostatném okruhu s jističem 16A charakteristiky C.

Instalaci a napojení vířivky k elektřině provádí jen odborník! Zákazníkům můžeme umožnit vlastní zapojení, ale v tom případě nesou odpovědnost za případné následky špatného zapojení. Vždy doporučujte odbornou firmu, elektrikáře.

Podklad pro vířivky Idol spas

Vířivka se vždy pokládá na ideální rovinu. Jako podklad je nejlepší beton, ale může být i jiný vhodný materiál. Vždy je nutné vzít v potaz spodní vodu, možné podmáčení, svažitost pozemku atd. Doporučujeme konzultovat s odborníky!

Napojení na přívod vody a odpad

Ani jedno není u vířivek IDOL SPAS potřeba, ale v případě zájmu zákazníka lze po dohodě instalovat.

K napuštění vířivky můžeme použít ideálně zahradní hadici. Napouští se po vyznačenou linii, případně 15-17cm pod okraj. Záleží na modelu vířivky – neváhejte se v přpadě nejistoty zeptat. Tuto linku se snažte co nejvíce dodržet. Je to kvůli správné funkčnosti všech technologií.

Vypouštět lze do zahrady/kanalizace výpustním ventilem, na který lze nasadit hadici. Výpustní ventil má každá vířivka, voda vytéká samospádem. Můžeme vypouštět buď do zahrady, nebo do kanalizace. Při vypouštění do zahrady musíme vzít v úvahu svažitost pozemku, abychom nechtěně nezaplavili sebe, nebo nevyplavili sousedům záhonky.

Vypouštět lze do zahrady/kanalizace výpustním ventilem, na který lze nasadit hadici. Voda se ve vířivce mění cca 2x-3x ročně. Frekvence závisí na hygieně, péči o vodua na kvalitě vody, kterou do vířivky napustíme. U každého zákazníka je frekvence výměny individuální.

Terasy a balkony

Na balkony a terasy je samozřejmě možné vířivku umístít, ale jen v případě, že jsou na to konstruované a toto zatížení unesou. Je třeba si uvědomit, že hmotnost napuštěné vířivky včetně koupajících se lidí je dle velikosti vířivky kolem 1100 kg až 3300 kg a zatížení se pohybuje od 350 kg/m2 do 500 kg/m2. Vždy tedy doporučujeme konzultovat umístění na terase se statikem.

3. Základní informace o údržbě vody.

Voda, kterou napustíme vířivku, není pro vířivku vhodná. Ať už zákazník použije vodu z hydrantu, běžného vodovodu nebo ze studny, je nutné vodu co nejdříve po napuštění vhodně upravit. Někteří zákazníci jsou přesvědčení o tom, že když budou vířivku používat pětkrát měsíčně, je lepší vodu napustit a po použití vířivky opět vypustit. Vzhledem k již zmíněnému nevhodnému složení vody není toto řešení pro vířivku dlouhodobě ideální. Zároveň bez použití chemie, která pročistí všechny trubky ve vířivce, se uvnitř usazují např. zbytky kůže, mastnota, vlasy atd.

Chemické složení vody ve vířivce se i po první úpravě stále mění. Podílí se na tom zejména změny teplot, přírodní vlivy a máme na tom podíl samozřejmě i my a frekvence používání vířivky. Voda se sama nezvládne pročistit pouze přes kartušový filtr a ozonátor, které jsou součástí každé vířivky IDOL SPAS.

Základem je udržení správné hladiny pH

Pro zdravou vodu ve vířivce, která bude vhodná jak pro nás tak pro technologii, je udržení správné hladiny pH. Kontrolu pH bychom měli provádět před a po použití chemie. Je zde ještě jeden důvod, proč je optimální hodnota pH pro údržbu bazénů tak důležitá. Když totiž nebude hodnota pH v doporučovaném rozmezí, nebudou zcela správně působit ani jiné přípravky bazénové chemie. Ty totiž správně fungují jen tehdy, když se aplikují do neutrálního prostředí, což znamená přibližně hodnotu pH 6,9-7,5.

Hladina pH by měla být tedy ideálně okolo 7. V pořádku je, když se pH pohybuje 6,9 – 7,5.

V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí a degradace barev, plastů a fólií. Pokud je pH příliš vysoké, vylučují se minerály z vody a dochází k jejímu zakalení. Dochází k degradaci plastů. Ve vzduchu v okolí bazénu může dojít ke zvýšené koncentraci chloru.  

Při běžném používání se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíte přidáním prostředku pH plus nebo pH minus při zapnutém filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody. Používáme tedy tyto tři nezbytné přípravky:

pH tester – jehož součástí je ukazatel hodnoty pH

pH+ – Přípravek pro úpravu pH ve vodě

pH- – Přípravek pro úpravu pH ve vodě

 

Vysvětlení pojmů: pH, kyselost a zásaditost vody, alkalita

pH – Měření pH kapaliny určuje, zda je kapalina kyselá nebo zásaditá, na škále pH, která sahá od hodnoty 0 na straně kyselé po hodnotu 14 na straně zásadité. Při pH 7 se ve vodě koncentrace iontů H+ a OH- rovnají. Látky s hodnotou pH nižší než 7 jsou kyselé, protože obsahují vyšší koncentraci iontů H+. Látky s hodnotou pH vyšší než 7 jsou zásadité (alkalické), protože obsahují vyšší koncentraci iontů OH- než iontů H+. Měřítko pH je logaritmické, takže jednotková změna v hodnotě pH znamená desetinásobnou změnu koncentrace vodíkových iontů.

Hodnotu pH zjišťujeme různými druhy testerů a upravujeme pomocí přípravků pH+ a pH-, popřípadě instalujeme do vířivek automatické dávkovače pH.

 

ZÁKLADNÍ CHEMIE pro vířivé vany

Pro běžnou údržbu vody můžeme zvolit buď chemii chlorovou, nebo bezchlorovou (tzv.aktivní kyslík). Základní chemii používáme cca 1x týdně.

Chlorová chemie vířivého bazénu

Léty prověřený způsob dezinfekce vody, který zahubí vše nechtěné. S použitím kvalitních přípravků se nemusíme bát zdravotní závadnosti. Je důležité dodržovat udané časové odstupy mezi použitím chemie a koupáním. Udávají se 2 hodiny. Po uplynutí této doby chemický přípravek není již tak koncentrovaný a můžeme se bez obav koupat.

Pozor na přechlorování

Pokud se voda ve vířivce přechloruje, což se při malém objemu a horké vodě může snadno stát, hrozí nejen to, že koupání v takové vodě není vhodné (pálení očí, vyrážka, poškození plavek…), ale může se také poškodit zařízení samotné vířivky.

Přechlorování nejlépe poznáme podle silného zápachu chloru, který je nepříjemný a navíc agresivní k pokožce a sliznicím, chlor rychle prchá do ovzduší a nedá se dýchat. První pomocí je větrat prostor v případě umístění vířivky uvnitř a zředit vodu ve vířivce.

Naprosto nevhodné je vířivku zavírat s očekáváním, že se chlor sám vytratí. On se sice časem vytratí, ale poškodí všechny nerezové a plastové části vany nad hladinou a také termokryt. Odbarvené polštářky – podhlavníky do vířivek a termokryty pro vířivky jsou prvním důsledkem a ukazatelem přechlorování vody ve vířivce (u levnějších van už po jediné chybě) a dál následuje jejich rozpadání, praskání a drolení.

 

Cílené přechlorování vody

K cílenému přechlorování vody ve vířivce může dojít také z naší strany při takzvaném „šokování vody“. To znamená přidání vysokého obsahu chloru do vody, který vířivku vydesinfikuje. Voda se zachrání, ale vyprchávající chlor je potřeba opět řádně vyvětrat. Toto cílené přechlorování je potřeba zejména, pokud se ve vířivce koupou uživatelé v plavkách a do vody se tím dostávají fosfáty z pracích prášků, nebo po nedostatečném osprchování před koupelí ve vířivce.

Do vody se tak dostávají zbytky kosmetických látek z kosmetických přípravků, olejů a dalších přípravků. A nebo jednoduše, když se voda ve vířivce zkazí, protože jsme na její péči zapomněli.

Bezchlorová chemie (aktivní kyslík).

Alternativní úprava vody bez použití klasického chloru.

Úprava vody ve vířivce aktivním kyslíkem vyžaduje nejlépe použití dvou přípravků dohromady: Tablet/prášku aktivního kyslíku + aktivátoru. U nás si můžeme vybrat mezi těmito variantami:

 1. a)  SPA OXY (tablety) + SPA a OXY (aktivátor).
 2. b)  GUAa OXI (prášek) a GUAa (aktivátor, který lze použít samostatně).

  Přípravky spolu v obou případech dle pokynů na etiketě na zadní straně smíchejte v nádobě mimo vířivku, jakmile se tableta/prášek v aktivátoru rozpustí, nalijte směs do vody.

  Pokud je vířivka opravdu aktivně používána, jako doplňkovou desinfekci doporučujeme v mezičase použít zmíněný přípravek Guaa. Např.: Pokud aktivní kyslík aplikujeme 1x týdně, pak cca 3. den použijeme Guaa. Docílíme tak krásně průzračné a již na pohled pročištěné vody.

  Doplňková chemie pro vířivé vany

K údržbě pH aoběmavariantám nezbytné základní chemie potom kombinujeme další chemické přípravkyna údržbu vody. Z řady Just Relax:

Clarification – Vločkovač. Přípravek pro odstranění zákalu a organických látek

Decalcit – Přípravek pro odstranění vápenatých usazenin

Antifoam – Přípravek pro okamžité odstranění pěny

Whirlpool pure – Přípravek pro kompletní pročištění vířivky před vypuštěním. Po jeho aplikaci voda není vhodná pro koupání! Po jeho aplikaci zapneme všechna čerpadla a necháme přípravek, aby se dobře promíchal s vodou a dostal se do všech hadiček, aby je pročistil. Vodu vypustíme, napustíme čistou a postup opakujeme.

Automatické dávkování chemie

Do vířivky je možné pro ušetření času a práce s údržbou vody nainstalovat jeden z automatických dávkovačů chemie, např.:

pH automatika

pH + chlor automatika

pH + bezchlorová automatika

O možnostech a podmínkách instalace automatického dávkování chemie se informujte u nás, či u dodavatelů těchto technologií.

Pokud vířivka žádný z automatických dávkovačů neobsahuje, používáme chemii dle návodů na zadních etiketách.

 

Tvrdá voda vířivého bazénu a vany.

Vysoký obsah minerálů rozpuštěných ve vodě, nebo-li tvrdá voda, napadá všechna zařízení, která s ní přijdou do styku. Postupně se znehybňují trysky nebo se obaluje topení, takže pokud se tvrdá voda nekontroluje a neupravuje, dochází k vyřazení z provozu a k servisování. Preventivním opatřením je úprava vody při prvním napuštění a každém dopouštění vhodným přípravkem pro změkčení. Pokud je voda v pořádku, neměla by se často měnit či dopouštět, vhodné je častější pouštění trysek, aby se nezanášely.

Filtrace vířivky

Nečistoty, které se do vířivky dostanou, díky cirkulaci vody skončí v kartušovém filtru, popř. v pískovém filtru. Filtr ve vířivce je přímo oázou pro tvoření bakterií. Znečištěný filtr pak navíc brání správnému průtoku vody a může způsobit až selháním čerpadla.

Kartušový filtr – soukromé využití, menší rodina, menší vířivka

Písková filtrace – komerční využití, větší rodina, větší vířivka

Klasický kartušový filtr existuje v mnoha typech. Jsou kartuše se závitem i bez závitu, různě široké a vysoké. Filtr je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat ho v čistotě. Nový filtr je krásné bílý, starý a opotřebovaný pak šedivý/šedivě žlutý. K údržbě filtru můžeme použít silný průtok zahradní hadice, kuchyňskou myčku (bez ostatního nádobí, pouze s použitím tablet/mycího prášku) nebo lázeň v chemickém přípravku CleanFilter, který filtr nejlépe zbaví mastnoty. Propláchnutí filtru doporučujeme 1x za 14 dní a lázeň v chemii alespoň 1x za 3 měsíce. Pokud je o filtr dobře postaráno, kartuše stačí i pro velké vířivky.

Starý a nový kartušový filtr

spa filter old and new

spa filter old and new

Čištění filtru vířivky

1. Jednou zadvatýdny bychom mělidůkladně filtr vypláchnout aodstranit nečistoty, jako jsou kousky kůže, vlasů atd. Alespoň jednou za tři měsíce je zapotřebí důkladnější pročištění s použitím speciálního přípravku za účelem odstranění mastnoty, která nejvíce filtr znečišťuje a zhoršuje tak průtok vody.

2. Celý filtr namočíme přes noc v nádobě s horkou vodou. Pro důkladné pročištění (odmaštění) kartušového filtru přilijeme i již zmíněný přípravek.

3. Po namočení filtru přes noc je nutné ho důkladně propláchnout v čisté vodě. Čistící prostředek nasáklý uvnitř filtru může kontaminovat vodu a ta tak může být pro člověka v krajních případech až nebezpečná.

Pokud už kartušový filtr nelze vyčistit, jednoduše ho vyměníme za nový. Hygienická frekvence výměny filtrů by měla být v průměru 1x ročně. Kartušové filtry do všech vířivek můžete samozřejmě objednávat u nás. Aby nezůstala vířivka během čištění bez filtru, doporučujeme vždy zákazníkům, aby měli jeden čistý náhradní filtr připravený.

cisteni filtru virivky

Písková filtrace vířivky

Pokud se očekává větší zatížení filtrace (např. početnější rodina, děti…), doporučujeme k vířivce instalovat pískovou filtraci. Snese daleko více nečistot než kartušový filtr a je zárukou čisté vody s menší frekvencí údržby. Pracuje na přírodním systému čištění pomocí písku, ve kterém se nečistoty zachytí.

Písková filtrace je nutná a ze zákona povinná v případě použití vířivek ve Wellness studiích, penzionech, hotelích… Tady platí ale i další povinnosti provozovatele, na které je třeba zákaznáka upozornit, pokud komerční použití plánuje.

 

Základní pokyny k prevenci nečistot ve vodě:

Před vstupem do vířivky se opláchnout čistou vodou. Pozor na zbytky mýdel a šamponů.

V létě pozor na opalovací krémy včetně voděodolných!

K vířivce umístit vaničku s vodou, do které vstoupíme před samotným vstupem do vířivky. Zbavíme se tak těch největších nečistot – trávy, písku, hlíny apod. – které Vám ulpěly na chodidlech.

Vlasy by měly být svázané gumičkou

Před vstupem do vířivky by se ženy měly důkladně odlíčit.

Pokud se budeme řídit těmito jednoduchými pravidly, výrazně si tím zjednodušíme péči o čistou vodu.

Po použití vířivky by se hodnoty složení vody měly ideálně opět zkontrolovat a ověřit zda se změnily. Desinfekční látka z vody přirozeně samovolně odchází a přestává časem účinkovat. Je také rychle konzumována nečistotami, které musí z vody odstranit, proto může její úbytek nastat i po relativně krátké době, záleží na zatížení vody a jejím znečištění. Jednoduchým a praktickým trikem, jak udržet vodu a chemii v normě je dodržení zásady přidání trochu chemie po každém delším koupání a to hlavně při větším počtu lidí.

 

4. Čerpadla vířivky a vířivého bazénu

Základní fakta:

Čerpadla slouží k cirkulaci vody ve vířivce a k samotné hydromasáži vodními proudy z trysek.

Zapínání a vypínání čerpadel ovládáme na ovládacím panelu. Pro zapnutí a vypnutí jednotlivých čerpadel obvykle slouží jedno tlačítko a jeho opakovaný stisk.

Čerpadla mohou být jednorychlostní, či dvourychlostní.

Cirkulace může mít své vlastní čerpadlo, jehož chod u lepších panelů můžeme ovlivnit (můžeme si zvolit čas, frekvenci a délku cirkulace). U jednodušších vířivek a vířivek Lite pro 230V je přednastavená 12 hodinová cirkulace. Pokud cirkulace není zajištěna samostatným čerpadlem, zajišťuje její chod dvourychlostní čerpadlo.

Na první rychlost spíná cirkulace (první stisknutí tlačítka) a na druhou rychlost se již spouští masáž v plné síle (druhé stisknutí tlačítka). Třetím stiskem pak čerpadlo kompletně vypneme.

Co nejdelší životnost zajistíme čerpadlům pravidelnou kontrolou hladiny pH. Pokud je při reklamaci

čerpadla zjištěna technikem špatná hladina pH, reklamace s největší pravděpodobností nebude uznána.

Čerpadla ve vířivkách se liší poměrem výkonu a spotřeby. Jsou čerpadla, která spotřebují velké množství energie, ale adekvátní výkon nepodají. Rozdíl může být až trojnásobek spotřeby elektřiny. Souvisí s tím i životnost čerpadel.

Nejlepší a také nejpoužívanější čerpadla do vířivek jsou Gecko®, Waterway®, Balboa®, za nimi pak v závěsu LX, u kterých jsou masážní čerpadla kvalitní, ale kvalita cirkulačních se liší dle typu. Většina lepších výrobců používá právě Gecko®, Waterway®, Balboa® nebo LX. Čerpadla LX jsou z Číny. A všichni výrobci v číně je používají. My pouzivame pouze čerpadla Americké či Knadaské výroby.

 

5. Nadstandardní technologie Gecko® in.Touch®

Vzdálený přístup k vířivce přes mobilní telefon díky Wi-Fi připojení.

Pohodlí a komfort

Gecko® in.Touch je velmi šikovným pomocníkem pro všechny, kteří vítají všechny novinky, které nám ulehčují a zpříjemňují používání různých technologií. Pomocí tohoto zařízení můžeme jako dálkový ovladač pro vířivku použít mobilní telefon a příslušnou aplikaci. Když je venku zima a nám se nechce mrznout u panelu při nastavování teplé vody na večerní koupání, jednoduše teplotu zvýšíme přes mobil. Stejně to funguje i ze zahraničí! Všude, kde máte přístup k internetu, máte pod kontrolou i Vaší vířivku!

Široká kompatibilita

Aplikace Gecko® in.Touch® je přístupná všem zařízením, které využívají iOS 5.0 a vyšší, a také operačním systémům Android 2.2 a vyšší, což využívá nespočet výrobců chytrých telefonů a tabletů. Vířivku můžeme připojit na více zařízení naráz.

Bezpečí i z druhé strany zeměkoule

Při odjezdu na dovolenou v zimě bychom měli náš dům zabezpečit proti nešťastným nehodám co nejlépe. Pokud máme vířivku venku, musí mít neustálý přístup k elektřině, aby voda mohla cirkulovat a nezamrzla! V případě, že Vám vypadne proud, zjistíte to díky aplikaciGecko® in.Touch® amáte možnost jednat a vířivku zachránit!

Přívětivé a jednoduché prostředí aplikace

Aplikace, díky které vířivku ovládáme na dálku, je velmi šikovně a přehledně zpracovaná. Na její používání nepotřebujeme žádné manuály, ani dlouhé hodiny pro její pochopení v praxi. Prostě zapneme a používáme. Připojení je velmi rychlé a stabilní.

UV lampa vířivky

UV lampa ve vířivce snižuje spotřebu bazénové chemie. Záření UV lampy efektivně eliminuje bakterie, viry a zabraňuje množení jednoduchých organizmů. Pomocí UV lampy dosáhneme v bazénu křišťálově čisté a nezávadné vody daleko snadněji a spolehlivěji.

UV záření jimi produkované má spolehlivý dezinfekční účinek. Jen je potřebaohlídat to, aby instalovaná lampa měla dostatečný výkon vzhledem k protékajícímu množství vody a aby byla správného typu. Nedostatek UV lamp však spočívá v tom, že jejich dezinfekční účinek je pouze místní. Vydezinfikují vodu v místě, kde přichází do kontaktu s jejich zářením, ale nezabrání další mikrobiologické kontaminaci a následnému pomnožení mikroorganizmů. Vysoká energie záření v místě aplikace spolehlivě likviduje mikroorganizmy a dokonce i rozkládá organické sloučeniny a vázaný chlor. Takže aplikace UV záření při úpravě bazénové vody v kombinaci s použitím chloru omezuje nežádoucí efekty chlorace – zápach po chloru, dráždění očí a sliznic. UV lampy je nutné pro jejich správnou funkci pravidelně čistit a vyměňovat, protože stárnutím velmi rychle ztrácejí účinnost.

Microsilk® pro vířivky a vířivé vany

Microsilk Balboa young skin health Snímek obrazovky 2016-08-21 v 11.56.39

Technologie od Balboa®, která výrazně pomáhá k regeneraci pokožky.

Zvyšuje přirozenou produkci kolagenu, 

Microsilk® zvyšuje úroveň kyslíku ve vodě na takovou úroveň, aby působil blahodárně pro pokožku. Kyslík stimuluje přirozenou produkcikolagenu – přírodního prostředku proti stárnutí.

Vyhlazuje pokožku.

Používání Microsilku® ve vodě je stejné jako použití moderních kyslíkových kúr v kosmetických salónech. Díky tomu, že Microsilk® je ve vodě všude okolo nás, rovnoměrně zvlhčí a hydratuje celé naše tělo! Kůže se projasní a vyhladí a pocit hladké pokožky přetrvá ještě dlouho po opuštění vířivky.

Neskutečně sametová relaxace

Mikro bublinky doslova zahalí naše tělo do hladkého, lehce a tiše šumícího oblaku kyslíku, který podporuje lepší cirkulaci a buněčné dýchání. Zlepšuje se regenerace kožních buněk, celé naše tělo odpočívá a vy se cítíte odpočatí a hýčkaní.

Prodlužuje mladí, vyhlazuje vrásky

Bublinky Microsilk® dokonce vyhlazují jemné linky a vrásky. Celé tělo vypadá mladší, plné svěžesti, ato pouze díky pravidelné relaxaci ve vířivce.

 

pH automatika vířivky

pH automatika je velkým pomocníkem a šetří čas. Stačí jednou za čas překontrolovat, že automatika funguje správně a je dostatek kapaliny pro udržení správné hodnoty.

Automatické časové dávkování, které můžeme použít pro úpravu bazénové vody

PH automatic for spa and pools

 

6. Akrylát vířivky

Druhy akrylátu:

Jsou tři hlavní výrobci barevného akrylátu na světě:
1) USA – Aristech
2) USA – Lucite
3) Čínský akrylát. Jde o levnější náhražku výše uvedených, která výrobce vyjde o 80% levněji.

Většina světových výrobců vířivek, a to i v Číně, využívá Aristech či Lucite. Čínský akrylát je totiž sice levnější, ale velice nekvalitní a praská dokonce už ve výrobě. U vířivek s čínským akrylátem je veliká pravděpodobnost, že za několik let (může to být ale už za několik měsíců) se začnou na akrylátu vytvářet bublinky. Takzvaná osmoza. Tato kosmetická vadamůže dále vést kpopraskání akrylátu, zranění, čiprotečení vody. Nejen nekvalitní akrylát, ale inekvalitní zpracování může vést k problémům.

Jak poznat kvalitní akryláty Aristech nebo Lucite od čínských?

Poznat rozdíl je celkem složité, obzvlášť pro laika, ale přesto jsou určitá vodítka, která v rozpoznání pomohou. Akryláty kvalitní jsou krásně hladké, nemají příliš ostré hrany, na první pohled nejsou patrné žádné nedostatky jako malé důlky či nepravidelnosti. Akrylát čínský často už po delším pohledu vykazuje nedostatky. Barvy nejsou tak pěkné, jsou vidět nepravidelnosti v tvarování.

Příklady následků nekvalitního akrylátu

problem akrylatu cinske virivky2

problem akrylatu cinske virivky 2

problem akrylatu cinske virivky

problem akrylatu cinske virivky

 

 

7. Izolace vířivky

Je mnoho typů izolací. Ze začátku byl izolovaný jen akrylát. To už dnes má snad každá vířivka. Pokud ne, tak je vhodná maximálně do interiéru a jedná se tak s největší pravděpodobností o masážní vanu.

Hlavní typy izolací vířivek
1) Kompletní či částečné vyplnění prostoru mezi akrylátem a skeletem pěnou.

Vyplnění prostoru pěnou je kvalitní izolace, ale musí být udělaná správně. Všechna čerpadla by měla být na jedné straně vířivky. Pokud jsou čerpadla o samotě, daleko od topení, hrozí jim zamrznutí. Často to takto najdeme u čínských vířivek. Americké sice také používají tento typ izolace, ale čerpadla mají u sebe. Pokud je ještě k tomu přidaná izolace opláštění, pak je to v pořádku a bez problému. Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy se ve vířivce objeví porucha. Pro opravu, a vůbec samotné nalezení problému, je nutné celou pěnu vyndat. Je to tedy otázka nákladů navíc

2) Izolace dna a opláštění PUR pěnou.

Toto je velmi účinný typ izolace, pokud je opláštění zaizolované správně, vířivka využívá i unikající teplo z čerpadel. Obecně se doporučuje cirkulace celkem 8 hodin denně.

3) Izolace dna a opláštění hliníkovou folií a izolační pěnou vířivky.

Funguje úplně stejně jako ta předešlá. Jedná se o nejkvalitnější, zároveň však nejdražší typ izolace. Pokud je však udělaná kvalitně a precizně, vyšší pořizovací cena se rychle promítne v nižších nákladech na provoz.

Termokryt vířivé vany

Termokryt by měl být nedílnou součástí vířivky. Téměř 90% tepla uniká z vody přes hladinu. Používáním termokrytu tyto ztráty výrazně omezíte a voda zůstává teplá i v mrazivém počasí. Doporučujeme pro využití venku i uvnitř. V obou případech zákazník ušetří, neboť společně udržují vodu ve vířivce déle teplou. Stejně jako v domácnosti, pára z teplé vody stoupá nahoru. Podobně jako u hrnce poklička navrací páru zpět do kapalného skupenství a celkově udržuje teplotu vody, i termokryt ve vířivce plní tuto funkci. Termokryt chrání vířivku před hrubými nečistotami jako je například listí, jehličí, pyly, hmyz, déšť, sníh atd. Takové nečistoty nadměrně zatěžují filtrační zařízení, což vede k jeho nadměrnému opotřebení. Použitím krytu v interiéru zabráníte znečištění vody prachem, ale hlavně zamezíte vytváření vlhkosti a kondenzací par. Termokryt rovněž zvýší bezpečnost vaší vířivky, což ocení zákazníci s dětmi.

Termokryt je výráběný individuálně na každou vířivku a má sukénku, která překrývá akrylát i ze stran. Termorkyt tak vytváří podtlak, díky kterému pevně přilne jako poklička u tlakového hrnce.

Spa thermo cover

 

Pro vířivky IDOL SPAS se vyrábí na míru dle vyplněného nákresu přiloženého k objednávce (viz obrázek na další straně).

Na výrobu termokrytu jsou použity kvalitní a prověřené materiály. Tím je dosaženo vynikajících izolačních vlastnosti. Naše termokryty se vyznačují především vynikajícím zpracováním. Použitá koženkaje při správném ošetřování odolná proti mrazu a UV záření, izolační tvarovky jsou vyrobené z kvalitního polystyrénu, zataveného do igelitové folie a vyztužené hliníkovými „U“ profily, které dodávají termokrytům potřebnou pevnost a jsou odolné vůči rzi.

Termokryt je dělaný do tvaru stříšky, takže voda na něm nezůstává a volně stéká.

Manipulace s termokrytem tak, aby se nezničil, je věcí logiky a instrukcí, které stačí znát a dodržovat. Nikdy nevstupujeme na termokryt, není stavěný na zátěž. Při velké sněhové nadílce odklízíme sníh z termokrytu – jeho nosnou částí je polystyren, který se může tíhou sněhu polámat. Při manipulaci s termokrytem zacházíme opatrně, aby se o něco nepropíchl, či nepotrhal. Propícháním ze spodní části termokryt může nasáknout vodu a ztěžkne. Pak je řešením jedině výměna. Chraňte termokryt před nadměrným vlivem chloru.

Standardní barvy termokrytů (dodání do 10 dní)

Zlatý dub Tmavý dub

colors of thermo cover for spas hot tub jacuzzi

Nadstandardní barvy termokrytů (dodání do 30 dní)

colors of thermo cover for spas hot tub jacuzzi

Některé termokryty jsou hladké, jiné mají strukturu. Struktura je jemnější či výraznější – rozdíly je nejlepší si osahat na vzorníku.

8. Trysky

Trysky jsou to, co dělá vířivku vířivkou. Zajišťují to, proč si vířivku kupujeme, tedy hydromasáž. Je prokázáno, že hydromasáž je nejlepší způsob uvolnění svalů a relaxace. Voda nadnáší, uvolňuje celé tělo a proudy vody jemně masírují svaly.

Materiál

Co se materiálu týče, trysky ve vířivkách jsou vždy z plastu. Jiný materiál v klasických vířivkách ani nejde použít. Většinou se používá šedá, či dnes již více rozšířená černá barva plastu. Pokud prodejce prezentujte, že trysky jsou nerezové, má se tím na mysli, že kromě plastového základu je tryska opatřena krycím kolečkem, či ozdobným prvkem v nerezovém stylu. Celkový dojem je pak samozřejmě pro mnohé zákazníky lepší, a tak černé trysky s nerezově vypadajícími prvky používá většina výrobců. Někteří prodejci mají tyto ,,nerezové trysky“ s příplatkem, jiní ne.

Počet trysek vířivky

Hodně zákazníků se orientuje při výběru vířivky podle počtu trysek. Čísla jsou ovšem zavádějící. Nezáleží na počtu trysek, ale na typu a rozmístění trysek. Kvalitní výrobci vždy rozmístí trysky tak, aby vířivka splnila maximální hydromasáž. Vybírejte tedy hlavně podle toho, jestli chcete více sedět či ležet a jestli Vám velikosti míst sedí, či nikoliv. U trysek je důležité koukat více než na počet, tak na druhy trysek, které ve vířivce převažují.

Velikost trysek

Široký proud ať už u přímých, nebo rotačních trysek, bývá příjemnější. Pokud vířivka obsahuje hlavně větší rotační trysky, masáž bude příjemná a kvalitní. Vířivka, která bude obsahovat mix velikostí, musí být promyšlená natolik, aby malé trysky směřovaly na správná místa a nebyly tak tělu nepříjemné.

Výrobce

Je několik základních druhů trysek, které se poté ještě dělí specifickou podobou podle výrobce. Předními výrobci jsou Waterway®, CMP a Balboa®.

 1. 1)  Přímé masážní trysky
 2. Ty jsou asi nejznámější i mezi laiky. Voda proniká pouze jedním otvorem, pouze v jednom směru. Některé přímé trysky jsou směrově nastavitelné, jiné ne. Pokud vystavíme naší kůži přímé trysce, po chvíli nás začne kůže často svědět a začneme se ošívat. Je tedy nutné nakombinovat tento typ trysek s rotačními v rozumném poměru.
 3. 2)  Rotační masážní trysky
 4. Rotační proto, že průchod vody umožňuje rotující tělo trysky. Někdy z jedné trysky rotuje jeden proud vody, jindy dva – záleží na výrobci. Rotační tryska střídá místa na kůži, na které dopadá proud. Síla masáže je o trošku menší, ale zato intenzivnější. Dělají se v různých velikostech, což také mění podobu a zdánlivou intenzitu proudu.
 5. 3)  Smíšené masážní trysky
 6. Nejdražší typ masážních trysek. Jednoduchým manuálním zásahem ukotvíme proud vody na střed trysky – tím nám vznikne tryska přímá, nebo uvolníme, aby se proud tlakem vody točil – vzniká rotační tryska. Variabilita těchto trysek umožňuje zákazníkům střídat masáž dle potřeby.
 7. 4)  Vzduchové trysky
 8. Pohání je vzduchové čerpadlo. Nemasírují, ale chladnější koncentrací bublinek uklidňují kůži. Vytváří celkový efekt a prostředí ve vířivce.

Vždycky doporučujeme kombinaci přímých a rotačních typů trysek. Pokud jsou trysky promyšleně rozmístěné, pak je hydromasáž ve vířivce pohodlná a bude Vám příjemná velmi dlouhou dobu.

K proudu z masážních trysek lze přidat v různé intenzitě i vzduch, který proud ještě posílí a masáž je tak silnější. Množství vzduchu z masážních trysek regulujete pomocí otočných ventilů.

Rotační trysky lze regulovat jejich manuálním otočením.

standart jets idol spas

Standardní trysky IDOL SPAS

Standart jets idol spas

Nadstandardní trysky IDOL SPAS

U vířivek IDOL SPAS má zákazník možnost si mezi nadstandardní výbavou vybrat i z dalších typů masážních vodních trysek (např.Balboa, Waterway®). Součástí nadstandarní nabídky jsou i vzduchové trysky.

Air jets spas Snímek obrazovky 2016-08-21 v 12.32.42

 

 

9. Řídicí jednotky vířivky

Řídicí jednotka je mozkem vířivky. Na panelu si volíme spouštění masáže, světel, ovládání topení, nastavení cirkulace a další. Kvalita jednotky je velmi důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz vířivky. Předními celosvětově známými výrobci jsou Gecko® (Kanada) a Balboa® (USA).

Tyto řídicí jednotky jsou spolehlivé, s minimální poruchovostí a komfortním jednoduchým ovládáním. K tomu mají krásný design. Ovšem přesným opakem jsou čínské ovládací panely. (Fotografie viz níže.) Tyto jednotky nejenže jsou velmi poruchové, ale pro vířivku mnohdy nebezpečné. Velmi často se například stává, že jednotka sepne samovolně topení.

Důsledkem je přehřátí vody, možné poškození komponentů, a to až nenávratně. Sami jsme se s takovými případy již několikrát setkali. Pokud tedy uvidíte vířivku, na které je jeden z níže vyobrazených panelů, můžeme si být jisti, že vířivka byla kompletně vyrobena se všemi komponenty v Číně.

Jakmile má vířivka nebo Swim spa řídicí jednotky Gecko® či Balboa®, bude fungovat spolehlivě.

Oba výrobci mají několik modelů panelů, které všechny vynikají komfortním a jednoduchým používáním, moderním designem a funkcemi. Nejnovější řady už mají ovládací panely barevné, či dokonce dotykové. Dále je možné panel ovládat na dálku mobilním telefonem přes Wi-fi připojení nebo k němu připojit další technologie, které usnadňují či zpříjemňují práci s vířivkou a poskytují nad ní kontrolu.

Balboa® se nyní prodává i v Číně, a proto kvalitnější čínské značky, které dbají na kvalitu, používají pro své vířivky pouze Balboa® systémy. To už je vyšší záruka kvality oprati laciným čínským systémům. Vířivka z Číny, která má instalovanou technologii Balboa®, je sice stále cenově výhodnou záležitostí, ale rizikovost poruchy se rapidně snižuje..

Příklad ovládacího panelu Gecko® a Balboa®

gecko and balboa spa control

Příklady čínských nekvlaitnic ovládacích panelů

chinese not good contol panel

 

 

10. Volitelná výbava  vířivek Idol spas (za příplatek)

Řídicí jednotka Gecko + panel in.k800
Řídicí jednotka Balboa + panel TP800
Vzduchovač Balboa + 10 trysek
Vzduchovač CGAir – předehřev vzduchu + 10 trysek
Plná izolace s nejlepší foliovou izolací v opláštění a na dně Podvodní LED světélka po obvodu vířivky

PVC opláštění Luxury
Fontánka s ovládacím ventilem MicroSilk® (Balboa)
Gecko in.Touch
Gecko in.Stream s reproduktory UV lampa
Dávkovač aromaterapie
Schody k vířivce

atd.

 

Teplota vody vířivky a zimní provoz venkovní vířivky nejen na zahradu.

11. Teplota vody a zimní provoz

Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla přesáhnout teplotu 40°C. Teplota mezi 38°C a 40°C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého člověka, ovšem pouze pro velmi krátký pobyt ve vířivce. Pro technoogii je dlouhodobá teplota nad 40°C nebezpečná. Jako optimální teplotu pro dlouhodobé užívání vířivky doporučujte zákazníkům teplotu těla a nižší. Tedy 36,5°C a méně.

Pokud v teplé vodě setrváme déle než 15 minut (každý to má individálně), mohou se dostavit příznaky přehřátí organizmu – motání a bolest hlavy, malátnost, nausea… Pokud začneme pociťovat jeden z těchto příznaků, měli bychomvířivku buď opustit, nebo si na chvíli odpočinout na vyvýšeném sedátku, kde horní část těla zchladne a tím se nám uleví.

Důležité je brát ohledy i na děti, které horkou vody snáší hůře než dospělí. Taktéž doporučujeme teplotu těla a nižší.

Opakovaný delší pobyt v teplotě vyšší, než je teplota těla, může být zdraví nebezpečné!

 

Zimní provoz vířivky

Vířivka se používá jak v létě, tak i přes zimní období. Svou vířivku koneckonců někteří zákazníci nejraději používají pro relaxaci právě v zimě. Voda příjemně zahřeje a krásně uvolní. Atmosféra je úplně jiná než v létě.

Jsou tady výhody a nevýhody při vypouštění vířivky na zimu. Vypuštění vířivky na zimu Vám sice ušetří výdaje za elektřinu, ale největší poškození vířivek přichází právě v mrazu. Je to způsobeno buď špatným zazimováním vířivé vany, ale pokud budou teploty dlouhodobě hluboko pod nulou, ani to nejlepší zazimování nepomůže. Trocha vody v hadičkách vždy zůstává. Právě zbytková voda po vypuštění může způsobit poškození mnohem větší než jakékoli úspory při vypuštění vířivky.

  

Vířivku nedoporučujeme v zimě vypouštět

Pokud opravdu nebudete vířivou vanu v zimním období využívat amáte jí umístěnou v exteriéru nebo nevytápěných prostorech, doporučujeme toto:

Nastavit poloviční režim dávkování chemie. V případě, že by bylo dávkování chemie nedostatečné, zvýšit dávkování dle uvážení.

Nastavte na ovládacím panelu úsporný režim dle návodu. Nastavit ohřev vody na 5 hodin denně na nejnižší teplotu (liší se dle typu vany, standardně 15°C.

Cirkulaci a ohřev nastavte na minimálně 5 hodin denně.

Pokud je vířivka umístěna v exteriéru a venkovní teploty klesnou pod 0°C, doporučujeme zapnout cirkulační čerpadlo na 24 hodin denně.

Vypuštěná vířivka musí být umístěna v místě, kde okolní teplota bude vyšší než 5°C, aby nemohlo dojít k zamrznutí zbylé vody v rozvodném systému vany.

Na jakékoli poškození vířivky mrazem se nevztahuje záruka (ani v případě odborného zazimování). Zazimování doporučujeme s pomocí technika IDOL SPAS.

12. Důležitá upozornění

Doporučujeme všem prodejcům, aby upozornili své zákazníky na možná nebezpečí, která se pojí s užíváním vířivek:

Nebezpečí zranění a utonutí

Sací vybavení vířivky je navrženo pro specifické hodnoty proudění vody vytvářené čerpadlem. Bude-li nutné sání nebo čerpadlo vyměnit, ujistěte se, že je kompatibilní.

Nikdy neprovozujte vířivku, pokud je sací zařízení nebo filtr poškozen, nebo pokud chybí. Nikdy nenahrazujte díly sání nekompatibilními díly (s rozdílnými hodnotami proudění).

Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí používat vířivku, ani se pohybovat v její blízkosti. Pokud vířivku nepoužíváte, zakryjte jí a případně zajistěte kryt.

Buďte opatrní při vstupu a při opouštění vířivky. Může dojít k úrazu zejména uklouznutím na mokrém povrchu.

Neužívejte alkohol a drogy před a při používání vířivky. Může dojít k bezvědomí s následkem utonutí.

Nepoužívejte vířivku ihned po namáhavém cvičení.
Příliš dlouhá koupel ve vířivce může být nebezpečná pro Vaše zdraví.

Chemii do vířivek používejte podle pokynů výrobce.

Lidé s infekčními nemocemi nesmí používat vířivku.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neumisťujte Vaši vířivku pod nadzemní elektrické vedení (minimální vzdálenost jsou 3 metry)

Vířivku umístěte nejméně 1,5m od veškerých kovových povrchů.

Žádné elektrické zařízení (osvětlení, telefony, rádia, televizory, atd…) nesmí být v blízkosti vířivky (minimální předepsaná vzdálenost je 1,5m) Nikdy nedovolte používání jakéhokoli elektrického zařízení uvnitř vířivky.

Zapojení provádí odborníci!

Není určeno domácím mazlíčkům

Vířivka není vhodným místem pro koupání domácích mazlíčků. Pobyt ve vířivce jim může způsobit stres, zdravotní potíže, poranění, utonutí. Zároveň chlupy zvířat mohou ucpat filtr.

VAROVÁNÍ – snižte nebezpečí zranění

Vysoká teplota vody může způsobit problémy během těhotenství. Těhotné ženy by měly konzultovat možnost používání vířivky se svým lékařem.

Konzumace alkoholu nebo léků před nebo během koupele může vést až k bezvědomí a utonutí.

Lidé užívající léky by měli konzultovat možnost používání vířivky se svým lékařem.

Ujistěte se, že okolí vířivky je zabezpečeno proti setrvání vody, aby nedošlo k uklouznutí a případnému zranění.

Lidé trpící obezitou, srdečními poruchami, vysokým nebo nízkým tlakem by měli konzultovat možnost používání vířivky se svým lékařem.

Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí používat vířivku, ani se pohybovat v její blízkosti. Pokud vířivku nepoužíváte, zakryjte jí a případně zajistěte kryt.

 

Nebezpečí hypertermie

Dlouhodobé vystavení horkému vzduchu nebo vodě může způsobit hypertermii. Hypertermie nastane, pokud se vnitřní teplota těla zvýší o 2–4 stupně nad normální teplotu (37°C). Přestože je krátkodobá hypertermie nesporným přínosem pro zdraví, je důležité, aby teplota těla nepřesáhla 39,5°C.

Příznaky nadměrné hypertermie jsou závratě, letargie, ospalost a omdlévání. Nadměrná hypertermie může způsobit:

Selhání vnímání teploty

Neschopnost rozpoznat, kdy je potřeba opustit vířivku

Neschopnost uvědomit si hrozící nebezpečí

Poškození plodu u těhotných žen

Fyzickou neschopnost opustit vířivku

Bezvědomí

Požití alkoholu, drog nebo některých léků výrazně zvyšuje nebezpečí hypertermie

 

13. Řešení základních problémů vířivky

Špinavá voda

 Vysoká hodnota pH a nízká úroveň dezinfekce. Dezinfikujte, srovnejte pH.

Špinavé filtry. Vyčištění filtrů proudem vody, lépe s přípravkem, popř.zakoupení nových filtrů.

Ve vodě se tvoří mikroorganismy. Nastavit hodnotu pH na správnou hodnotu, použití Vločkovače.

Zakalená voda vířivky

Špatné použití chemie. Chemii používáme jen tehdy, když běží filtrační cyklus.

Krátký filtrační cyklus. Filtrační cyklus při aplikaci chemie musí být dostatečně dlouhý, aby se chemie důkladě promíchala ve vodě a dostala se všude. Někdy stačí dvě hodiny filtrace, jindy je bazén zatížen a i šest hodin může být málo.

Špinavé filtry. Viz Špinavá voda.

 

Pěnění vířivky

Nedostatečná hygiena. Důkladně se odličujte před koupáním. Důkladně opláchněte mýdla. Nepoužívejte krémy před vstupem do vířivky. Vyčistěte filtr, použijte odpěňovač, zřeďte vodu, použijte desinfekci.

Použití nevhodné desinfekce. Použijte odpěňovač, popřípadě nařeďte vodu čistou vodou, či ji vyměňte úplně.

Příliš vonné esence. Používejte dle návodu na zadní etiketě. Použijte odpěňovač.

Špinavý filtr. Viz Špinavá voda.

Příliš tvrdá voda. Pravidelně kontrolujte a vyrovnávejte pH! Pokud je příliš vysoké, použijte pH-.

Další možné příčiny: Filtrační cykly či samotná kvalita vody.

Pokud problémy přetrvají, vyměňte vodu. Před vypuštěním důkladně pročistěte i potrubí pomocí vhodného přípravku

     

Zapáchající voda

Příliš mnoho organických látek ve vodě. Dezinfikujte vhodnými přípravky.

Nedostatečná dezinfekce. Přidejte trochu více dezinfekčního prostředku.

Nízká hodnota pH. Nastavte správnou hodnotu pH pomocí testeru a pH+.

 

Zápach chlóru

Hladina chlóru je příliš vysoká. Nechte vodu větrat, vodu nařeďte. Hodnota pH je nízká.

Nastavte správnou hodnotu pH pomocí testeru a pH+.

Zatuchlý zápach

Množení bakterií a řas. Dezinfikujte, případně vyměňte vodu, důkladně pročistěte i potrubí pomocí vhodného přípravku.

Organické usazeniny/špinavá linka

Nedostatečná hygiena.

Špinavý filtr. Viz Špinavá voda.

Usazeniny olejového znečistění. Setřete špínu, dezinfikujte. Případně vyměňte vodu.

 

Řasy

Opotřebení vody. Vyměnit vodu ve vířivce.

Dráždění očí

 Nízká hodnota pH a nízká úroveň dezinfekce. Nastavte hodnotu pH, dezinfikujte.

Dráždění pokožky

 •   Nedezinfikovaná voda, obsah chlóru je nad 5ppm. Dezinfikujte, nastavte obsah chlóru pod 5pp.
 • Skvrny
 •   hodnota pH je nízká. Nastavte správnou hodnotu pH pomocí testeru a pH

Vířivka nefunguje

Vynechává elektrické napětí, závada natápění GFCI, chyba termostatu. Zkontrolujte zásobovaní elektrickou energií, Zapněte znovu GFCL, pokud se nerozběhne, obraťte se na servis. Odpojte od zdroje elektřiny alespoň na 30 vteřin. Pokud se ani teď nerozběhne, zkontrolujte filtry, jestli nejsou ucpané. Pokud závada přetrvá, obraťte se na servis.

Vana nehřeje, ale trysky a světlo fungují (indikátory elektrického napětí blikaj

 • Vestavěný tlakový vypínač, otevřete cirkulační čerpadlo. Zkontrolujte filtrační nádrže. Vestavěný tlakový vypínač se rozběhne, když se obnoví cirkulace přes topení. Pokud se topení i nadále blokuje, zavolejte servis. Zkontrolujte filtrační nádrže. Odpojte vířivku od elektrické sítě, nechte cirkulační čerpadlo vychladnout. Obraťte se na servis, pokud chyba cirkulačního čerpadla bude přetrvávat.

Vířivka se přehřívá

Samotná čerpadla při výkonu jsou jako další malá topení. Ve chvíli, kdy se k tomu zapne topení, může to být v horkých dnech začínající problém. Pokud se vířivka nahřívá, i když topení jsme vypnuli, měli bychom zkrátit dobu cirkulace, či se zamyslet nad umístěním vířivky (přímé slunce většinu dne + betonový podklad může dopomoci k přehřátí vířivky.)

Indikátor elektrického napětí bliká

Termostat na omezování topení je vadný. Odpojte bazén od elektrické sítě alespoň na 30 sekund. Když závada přetrvává, zkontrolujte filtry, zda se nezacpaly, obraťte se na servis.

Chyba senzoru teploty. Odpojte od elektrické sítě na 30 sekund. Když blikání přetrvává, zavolejte servis.

 • Trysky jsou slabé

  Hladina vody je nízká. Přidejte vodu.

  Špinavý filtr. Viz Špinavá voda.

  Řízení vzduchu se zavřelo, trysky se zavřely. Otevřete řízení vzduchu. Otevřete trysky.

    

  Chybové hlášky vířivky

Hr -Vnitřní hardwarová chyba.

Prr – Chyba regulačního čidla. Systém neustále ověřuje, zda teplotní čidlo udává hodnoty v daném rozmezí.

HL – Teplota vody dosáhla 48 °C. Nevstupujte do vířivky!

FLO – Systém nedetekoval proudění vody, přestože bylo čerpadlo v chodu.

UPL – Do systému nebyl nahrán konfigurační software low-level.

AOH – Ve vnitřním plášti vířivky je příliš vysoká teplota. Tím pádem teplota uvnitř řídící jednotky

přesáhla nastavené limity.

OH – Teplota vody dosáhla 42 °C. Nevstupujte do vířivky!

 

14. Prodej

Každý zákazník, který se o vířivky zajímá, má s největší pravděpodobností i v plánu její koupi. Může to být dnes, ale i za rok. Málokdo se přijde na vířivky pouze podívat. Zákazníci mají i různé důvody k nákupu vířivky – doplněk k bazénu, zábava pro rodinu i děti, potřeba masáže po sportu, či masáž pro starší osoby… Zákazníci se rozhodují také podle různých faktorů. Těmi nejčastějšími jsou: tvar a celkový design vířivky, dále rozložení a typ míst, samozřejmě cena, často pak výrobce, málo se pak zákazníci zajímají o výkon a použité materiály. Málokdo se také zajímá o toho, kdo mu vířivku vlastně prodává a jestli poskytuje také servis atd.

Úkolem prodejce je tyto informace v co nejkratším čase a co nejpřirozenějším způsobem se zákazníkem probrat.

V první řadě je nutné napojit se na zákazníkův způsob komunikace – přizpůsobit se jeho rozpoložení, náladě, komunikaci.

Jakmile jste se zákazníkem navázali správnou komunikaci a už víte, za jakým účelem si jde vířivku koupit, mělo by pro Vás být snadné mu doporučit konkrétní modely. Dříve nebo později se dostanete k tématům kvality produktu, možné výbavy a technické připravenosti. Tato témata byste samozřejmě měli perfektně ovládat.

Každý zákazník je jiný. Některý s Vámi povede živý dialog a postupně se na většinu věcí zeptá, ale jsou i zákazníci,

u kterých je nutné vést monolog. Mějte na paměti, že ne každý chce vědět všechno a je třeba přizpůsobit předání všech

informací i styl. Jinak je třeba sdělovat informace mužům a jinak ženám. Samotný výběr témat, která byste

u jednotlivého zákazníka měli vystihnout, byste měli přirozeně rozpoznat.

Většinou chodí vybírat vířivku páry společně. V takovém případě je nutné získat si pozornost a odpovídat vhodným

stylem na otázky obou partnerů.

Doporučujte zákazníkům, aby si vířivku na sucho vyzkoušeli, jestli jsou jim místa pohodlná. Pokud jako prodejce

nemáte skladem vířivku, kterou si zákazníci předem vybrali, vyberte a ukažte jim tu, která je podle Vašich zkušeností co

nejpodobnější, aby si mohli objednat vířivku bez obav ze zklamání.

Výběr vířivky nenechávejte pouze na zákazníkovi. Snažte se vysvětlit důležitost následného zázemí prodejce –

spolehlivého servisu – adoporučte model vířivky, který simyslíte, že je pro zákazníkadle zjištěných informací

nejvhodnější!

15. Návod na montáž vířivé vany Idol Spas Příprava místa pro vířivku

Vířivky Idol Spas je možné umístit do interiéru i exteriéru. Vířivku umístěte navodorovný pevný povrch. Doporučujeme betonový podklad (5–8 cm silný). Jiný podklad konzultujte s prodejcem/odborníky. Počítejte s nosností do 500 kg/m2 dle velikosti vířivky. Nosnost zvýšených konstrukcí konzultujte se statikem. Doporučujeme stavbu základové desky pro Vaši vířivku zadat kvalifikované a licencované firmě.

Vířivku je možné i zapustit do země. V tom případě je nutné ze všech stran ponechat montážní prostor široký alespoň 60 cm kvůli údržbě a případným servisům.

Při výběru místa, především při zapouštění do země, je nutné pamatovat na zajištění odvodu vody z vířivky v případě např. závad na těsnosti. Vířivka musí být umístěna tak, aby nemohlo dojít k zaplavení její technologie (čerpadel, řídící jednotky, etc.) vodou jak z vířivky samotné, tak vnějšího prostředí.

Dopředu si rozmyslete i trasu pro nastěhování vířivky. Problémem mohou být úzké chodby, rohy, úzké dveře. Na zahradě pak dřeviny, úzká branka, příliš svažitý terén atd.

Doprava vířivky

Před přepravou je vířivka řádně zabalena do ochranné folie a dalších prvků, které jí při přepravě pomůžou ochránit. Vířivka je položena takovým způsobem, aby vyhovoval přepravě – na boku/na dně. Vířivka je umístěna zpravidla na paletě, která usnadňuje manipulaci. U malých vířivek lze převážet na dně, jinak vždy na boku.

Rozměry zabalené vířivky spočítáte přičtením 5-7cm k jejím rozměrům. Pokud potřebujete přesné rozměry kvůli stěhování, předem to s prodejcem konzultujte.

Dopravu může zákazník využít přímo od firmy IDOL SPAS. Sazba za km dle aktuálního ceníku. Vířivky se vozí na přívěsu za osobním autem. Technik jezdí sám.

Dopravu si zákazník může zajistit sám.
Převážet vířivku je též možné smluvními autodopravci.

Stěhování vířivky

Vířivka se stěhuje vcelku. Nelze ji rozebrat či jinak zmenšit její velikost. Vždy tedy dopředu plánujte způsob a trasu pro stěhování.

Vířivky se nejlépe stěhují na paletě pomocí paletového vozíku. V případě potřeby (nerovný či měkký terén) se

použijí jako podklad desky. V případě náročnějšího stěhování je nutné počítat i s vyšším počtem osob. Potřebný počet

osob pro stěhování konzultujte vždy předem! Liší se dle velikosti (váhy) vířivky a náročnosti stěhování.

Někdy je nejjednodušší a kolikrát i jedinou možností využití jeřábu. Vířivka na tento proces nemusí být nijak

nadstandardně zabalena.

Při rozbalování vířivky nepoužívejte příliš ostré nástroje, abyste nepoškodili akrylát či opláštění.

 

Umístění vířivky

Rozbalenou vířivku opatrně sesuňte z palety a umístěte na připravený vodorovný povrch. Není nutné ji více upevňovat a kotvit. Nikdy vířivku nenapouštějte na paletě! Paleta není pro takovou zátěž určená a v případě jejího zborcení se může vířivka poškodit.

Napuštění vířivky

Vířivka nemá vlastní přívod vody. Napouští se běžnou zahradní hadicí 15–17 cm pod okraj. Pokud je vířivka napuštěna více, může při vstupu lidí přetéct. Pokud je vody málo, vířivka nebude správně fungovat. čerpadel.

Vířivku napouštějte bez kartušového filtru, aby se snadněji naplnilo i potrubí vířivky a nedošlo k zavzdušnění

 

Zapojení vířivky a vířivé vany.

Vířivky musí být zapojeny v samostatném okruhu (nesmí být připojený žádný další spotřebič).

Okruh musí být jištěn třífázovým jističem 20A – 25A charakteristika „C“, nebo „D“ a proudovým chráničem In=0,03A.

Vodič 400V 5C × 4mm2.

Ponechejte dostatečnou délku kabelu z výstupu k elektrickému systému vířivky, aby vodič mohl být přímo připojen. Pokud nevíte přesnou vzdálenost, nechte vodič na připojení minimálně 5 m dlouhý v místě umístění vířivky.

Vířivky řady Lite 230 jsou vybaveny kabelem s běžnou 230V zástrčkou a proudovým chráničem.

Je možné zapojit do běžné jednofázové zásuvky. Vířivka však musí být zapojena na samostatném okruhu s jističem 16A charakteristiky C.

Pozor! Instalaci a napojení vířivky k elektrickému přívodu provádí jen odborník!

První spuštění vířivky a vířivého bazénu

Když je vířivka naplněná vodou, můžete zapnout přívod elektrického proudu (sepnout jistič okruhu s vířivkou).

Na ovládacím panelu nastavte datum a čas a poté řídící jednotka automaticky spustí program prvního spuštění, kdy otestuje instalovaná zařízení a spustí čerpadla.

CzechEnglishGermanAustriaSlovakiaIsrael