Czech Manufacture

Desatero pro dlouhověkost vaší vířivky

Aby vám vaše vířivka sloužila po dlouhá léta, je třeba o ni pořádně pečovat. Následujících deset bodů stojí nad každým manuálem a přináší universální rady, platné pro jakýkoliv model. Jejich dodržováním zajistíte své vířivce dlouholetou funkčnost a sobě spousty příjemných chvil.

-1-
Již při výběru vířivky berte v potaz jednoduchost obsluhy i případných servisních zásahů. Pokud se nedostanete ke všem potenciálně poruchovým komponentům, může hned první porucha být zároveň tou poslední!

Pozorně si pročtěte uživatelský manuál a veškerou dokumentaci k příslušenství. Spolu s kontakty na prodejce a servisního technika je pečlivě uschovejte.

-2-
Pečlivě volte místo pro umístění vířivky. Pokud ji plánujete mít v exteriéru, zvažte, zda je vhodné umísťovat ji pod stromy nebo rostliny. Mohou totiž vodu znečišťovat listím či pylem.

-3-
Před každým použitím vířivé vany nebo bazénu si celé tělo omyjte běžným mýdlem a vlasy šamponem. Vyvarujte se používání krémových mýdel a sprchových gelů, které mohou na pokožce zůstat i po umytí. Sprchujte se pokud možno bez plavek.

-4-
Filtry vířivky nebo bazénu pravidelně čistěte podle pokynů výrobce. Hlavní filtry se většinou čistí jednou měsíčně, dle intenzity používání vířivky. Vyměňujte je v závislosti na životnosti, uvedené v manuálu nebo v technické specifikaci filtru.

-5-
Vodu měňte minimálně čtyřikrát do roka
A také vždy, když zpozorujete nečistoty. Voda může být zakalená, pění nebo na skořepině vířivky zanechává film. Hladinu PH a ostatní chemické hodnoty vody pravidelně kontrolujte speciálními měřiči. Pokud hodnoty vybočí ze stanovených limitů, upravte chemické složení vody vhodnými prostředky.

-6-
Vířivku pečlivě zakrytujte odpovídajícím termokrytem. Zabráníte tak znečištění vody a přispějete ke zvýšení energetické úspory vaší vířivky.
Na kryt v žádném případě nesedejte a nic na něj nepokládejte. U venkovních vířivek si dejte pozor na vlivy počasí – termokryt může prolomit třeba napadaný sníh.

-7-
Složitější servisní zásahy nikdy neprovádějte sami. Vířivku vždy přenechejte rukám autorizovaného technika!

-8-
V zimních měsících vířivku zazimujte.
Špatně provedené zazimování (např. nedokonale vypuštěná voda) může závažně poškodit vířivku. Opět proto zvažte návštěvu servisního technika.

-9-
Péči vyžaduje i opláštění vířivky. Přestože bývá dřevo odolné proti počasí, může věkem nepravidelně měnit barevný odstín, případně se na něm mohou objevovat drobné trhliny či závady.
Ošetřujte jej proto ochrannými nátěry. S jejich výběrem vám pomůže váš prodejce či servis.

-10-
Užíváte-li vířivku celoročně, jednou za dvanáct měsíců doporučujeme preventivní servisní prohlídku. Servisní technik zkontroluje motory, čerpadla, funkčnost trysek, těsnost hadic a a další důležité funkce.

Mít doma vířivku možná není jen tak, přesto se péče o ní nemusíte vůbec bát. Dodržováním našeho desatera položíte slibný základ k tomu, aby vaše místo odpočinku bylo v dokonalé kondici a celý rok vám přinášelo chvíle radosti a potěšení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

CzechEnglishGermanAustriaSlovakiaIsrael