REDOX automatické vírivky plávať kúpele a bazén

REDOX automatické vírivky plávať kúpele a bazén

(iné varianty CLF – meranie chlóru, DÁVKA – dávkovanie požadovaného množstva dezinfekcie)

Automatické zariadenie, ktoré meria potenciál Redox (kvalita vody) a pH vody. Ideálna voľba pre súkromné bazény a vírivky. Prístroj meria hodnotu pH a dávky buď pH- alebo pH+. Hodnotí tiež kvalitu vody a podľa potreby vypúšťa dezinfekciu chlóru. Pre pH sa to isté vzťahuje na “pH automatiku”, pozri vyššie. Pre presnejšie meranie je stroj vybavený elektronickým prietokomerom. Redoxsonáž môže byť zamenený za sondu meranie množstva voľného chlóru v prípade potreby. Alternatívne je možné automatické nastaviť na dávkovanie požadovanej dávky dezinfekcie bez merania hodnôt sondy. Merania Redoxu nie je možné kombinovať s dezinfekciou peroxidu vodíka! Automatizaèná sondy mô3/4e te syma» lan, ktord mô3/4e by» pripojený k internetu a monitorované cez aplikácie iPool LIVE a iPool Monitor a nastavi» upozornenia v prípade prekročenia stanovených limitov. Je tiež možné pripojiť externý monitor – káblové pripojenie k automatiku.

Kategória: Dezinfekcia vody

Cena bez DPH

1.527,25

1.527,25

Súvisiace produkty

Vodný tester pre vírivky a plavecké kúpeľné bazény.
143,50
  UV-C TECH 16W/15 m3
  649,44
  Kompletní specifikace UV lampy Blue Lagoon UV...

   REDOX automatické vírivky plávať kúpele a bazén

   REDOX automatické vírivky plávať kúpele a bazén

   Vyberte typ vírivky a objednajte si produkt v našom konfigurátore