Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s příchodem nového nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) bychom Vás rádi informovali, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností již nyní probíhá a bude i nadále probíhat v souladu s tímto nařízením.

Oslovujeme Vás jako našeho zákazníka zaregistrovaného ve věrnostním programu. Vaše osobní údaje vedené v evidenci zákazníků – členů věrnostního programu jsme získali na základě Vašeho souhlasu a při předání tohoto souhlasu jste nám umožnili se na Vás obracet s informacemi o plánovaných akcích, propagaci, produktech a službách. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze za účelem registrace ve věrnostním programu a s tím souvisejícími výše uvedenými aktivitami; neposkytujeme a neposkytneme je třetím stranám.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhalo plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v jehož režimu nám byly uděleny. Od 25. května zpracování Vašich údajů bude probíhat zcela v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje, které jsme takto získali a budeme po dobu Vašeho členství v klubu i nadále při zachování náležitého organizačního i technického zabezpečení zpracovávat, jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo a pokud jste si přáli zasílat pozornost k narozeninám, i datum narození (v některých případech jste nám však neposkytli všechny tyto údaje).

Pokud si i přes naše ujištění, že Vaše osobní údaje budou nadále zpracovávány v souladu s požadavky na jejich náležitou ochranu nepřejete, abyste byli nadále vedeni jako členové věrnostního programu a požadujete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, informujte nás prosím odpovědí na tuto zprávu, nebo i osobně návštěvou naší pobočky. Váš souhlas máte právo odvolat kdykoli i následně a v takovém případě Vaše osobní údaje vymažeme. Nesouhlas se zpracováním můžete vyjádřit i prostřednictvím námitky vůči zpracování. Máte také právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Máte rovněž právo obdržet osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a s Vaším vyžádáním tyto údaje předáme třetím stranám. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Vaší žádosti vyhovíme do jednoho měsíce od jejího obdržení. V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

V případě, že Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvoláte, vymažeme Vaše veškeré osobní údaje nám poskytnuté v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu a nadále již nebudeme tyto osobní údaje o Vás zpracovávat pro jakékoli účely, které s členstvím ve věrnostním programu souvisejí (poskytování zákaznických výhod, nabídky našich produktů a služeb, zasílání informací o plánovaných akcích). Pokud si nepřejete pouze získávat obchodní sdělení, avšak i nadále si přejete být zaregistrováni v klubu za účelem získávání slev, můžete zasílání obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu odhlásit na emailové adrese.

Vaše venkovní a vnitřní vířivky bazény a swim spa Idol spas.