V súvislosti s príchodom nového nariadenia o ochrane údajov (tzv. tzv. nariadenie o ochrane údajov). VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Radi by sme Vás informovali, že spracovanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou teraz prebieha a bude sa naďalej vykonávať v súlade s týmto nariadením.

Zaoberáme sa vami ako náš zákazník registrovaný v vernostnom programe. Vaše osobné údaje sme získali v záznamoch zákazníkov – členovia vernostného programu na základe vášho súhlasu a keď nám tento súhlas poskytnete, umožnili ste nám kontaktovať vás s informáciami o plánovaných udalostiach, propagačných akciách, produktoch a službách. Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len na účely registrácie vo vernostnom programe a súvisiacich činnostiach uvedených vyššie; neposkytujeme a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočnilo v plnom súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorých režime sme boli udelený. Od 25 rokov. Spracovanie vašich údajov sa uskutoční v plnom súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili a budú počas vášho členstva v Klube naďalej spracovávať počas vášho časového obdobia, pri zachovaní primeranej organizačnej a technickej bezpečnosti, sú meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo, a ak ste chceli zaslať pozornosť na vaše narodeniny, dátum narodenia (v niektorých prípadoch ste nám však neposkytli všetky tieto informácie).

Ak napriek našim ubezpečeniam, že vaše osobné údaje budú naďalej spracovávané v súlade s požiadavkami na riadnu ochranu, nechcete byť naďalej uchovávaní ako členovia vernostného programu a požiadajte o vymazanie vašich osobných údajov, informujte nás, prosím, na základe odpovede na túto správu alebo dokonca osobne navštívením našej pobočky. Máte právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek a neskôr, v takom prípade vymažeme vaše osobné údaje. Môžete tiež namietať proti spracovaniu tým, že namietate proti spracovaniu. Máte tiež právo získať od nás potvrdenie o tom, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvame, a ak áno, máte právo na prístup k takýmto osobným údajom. Máte tiež právo dostávať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje budete s vašou žiadosťou prenášať tretím stranám. Máte právo na opravu vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Vašu požiadavku dodržíme do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore so všeobecným nariadením, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je Úradom pre ochranu osobných údajov.

V prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, vymažeme všetky osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti s členstvom v vernostnom programe, a tieto osobné údaje o vás už nebudeme spracúvať na žiadne účely súvisiace s členstvom vo vernostnom programe (poskytovanie výhod pre zákazníkov, ponúkanie našich produktov a služieb, zasielanie informácií o plánovaných udalostiach). Ak si prajete dostávať iba komerčné oznámenia, ale napriek tomu chcete byť zaregistrovaní v klube za účelom získania zliav, môžete sa odhlásiť z obchodných správ na vašu e-mailovú adresu na e-mailovú adresu.

Vaše vonkajšie a vnútorné bazény s vírivkou a kúpele Idol spa.