REDOX automatika vířivky swim spa a bazénu

REDOX automatika vířivky swim spa a bazénu

REDOX automatika vířivky swim spa a bazénu

(další varianty CLF – měření chlóru, DOSE – dávkování požadovaného množství dezinfekce)

Automatické zařízení, které měří Redox potenciál (kvalitu vody) a pH vody. Ideální varianta pro privátní bazény a vířivky. Zařízení měří hodnotu pH a dávkuje buď pH-, případně pH+. Dále vyhodnocuje kvalitu vody, a dle potřeby dávkuje chlórovou dezinfekci. Pro pH platí to samé, co u „pH automatiky“, viz. výše. Pro přesnější měření je automat vybaven elektronickým průtokoměrem. Sondu Redox, lze v případě potřeby zaměnit za sondu měřící množství volného chlóru. Případně se dá automatika nastavit na dávkování požadované dávky dezinfekce bez měření hodnot sondou. Měření Redoxu nelze kombinovat s dezinfekcí peroxidem vodíku! Automatika může být vybavena LAN konektorem, kterým je možné automatiku připojit k internetu a sledovat pomocí aplikací iPool LIVE a iPool Monitor její hodnoty a nastavit si upozornění v případě překročení nastavených limitů. Dále je k automatice možné připojit externí monitor – kabelové propojení.

(cena je bez DPH)

Vyberte typ vířivky a objednejte produkt v našem konfigurátoru